Privacyverklaring

U bevindt zich hier:  >>> Startpagina 

Privacyverklaring

Truck & Carwash Center erkent en respecteert het individuele recht op privacy. In deze Privacyverklaring proberen wij zo transparant mogelijk uiteen te zetten hoe Truck & Carwash Center met uw persoonsgegevens omgaat. Daardoor houdt Truck & Carwash Center zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Als wij u om persoonlijke gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt, online of op papier. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De webpagina’s van Truck & Carwash Center (http://www.truck-carwash.nl) kunnen koppelingen bevatten naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacy maatregelen. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres, functie, e-mail, telefoonnummer en bedrijfsgegevens).

Truck & Carwash Center gebruikt persoonsgegevens om uw gegevens in een bestand vast te leggen. Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of sollicitatieformulier, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd.
De persoonsgegevens die u verstrekt via onze website in het sollicitatieformulier omvatten uw geslacht, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, werkgever, opleiding en de gegevens die u verstrekt via uw CV. Persoonsgegevens die u verstrekt via het contactformulier omvatten uw voor- en achternaam en e-mailadres. Persoonsgegevens die op deze manieren online zijn verzameld, kunnen wij combineren met gegevens die u ons op andere manieren verstrekt: bij een van onze medewerkers of tijdens openbare evenementen zoals beurzen en seminars. Wij gebruiken deze informatie om onze communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en ter verbetering van onze producten en diensten.

Truck & Carwash Center geeft u het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die over u worden bewaard. Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of bezwaar tegen opname van uw gegevens in ons gegevensbestand, meldt dit dan aan: Truck & Carwash Center
e-mailadres: info@truck-carwash.nlTruck & Carwash Center behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement. De wijzigingen zullen altijd opgenomen worden in de tekst op de website en zullen gelden voor de gegevens verkregen na de datum waarop deze Privacyverklaring gewijzigd is.

 

TerugCopyright bdj © 2009-2015 / Truck-Carwash Emmen All rights Reserved.(C) 2010 / 2011 - Alle rechten voorbehouden  |  

Impressum

  |  

Privacyverklaring

  |